Elke wijk veilig

We gaan door met aanvalsplannen per wijk. Hiervoor moet de capaciteit van politie en handhaving wel versterkt worden. Bewoners denken mee over de prioriteiten van hun wijk.
  • De PvdA Kerkrade heeft zich sterk gemaakt voor aanvalsplannen veiligheid per wijk. De gemeente is hier in 2019 mee gestart.
  • Dit is een hele belangrijke eerste stap, maar we zijn nog niet in heel Kerkrade bezig met deze aanpak. We blijven hiermee doorgaan per wijk of buurt en laten inwoners meedenken en meebeslissen.
  • Inwoners van de wijk denken ook mee over de inzet en prioriteiten van wijkagenten en handhavers.
  • Capaciteit van politie en handhaving moeten zo sterk mogelijk zijn. Plannen zijn alleen maar goed als ze uitgevoerd kunnen worden.
  • We willen niet alleen de veiligheid verbeteren, maar ook het veiligheidsgevoel.
  • We zorgen voor goede voorlichting en voorkomen samen met ouders, jongerenwerkers, jeugdhulp en de scholen dat kwetsbare jongeren het verkeerde pad kiezen.
  • Elke buurt heeft minimaal één wijkagent, één handhaver en één jongerenwerker.
  • We maken samen met woningcorporaties afspraken om jongeren uit de buurt bij hun eigen buurt te betrekken en hun eigen woningen te onderhouden.
  • De gemeente moet alert zijn op signalen die duiden op uitbuiting in welke vorm dan ook.