Zorg en welzijn

Goede zorg en voor de gezondheid van inwoners is belangrijk voor het welbevinden en voor een verbonden samenleving. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niet door gebreken/beperkingen aan de zijlijn moet staan.

Wat willen wij:

  • Zorg en ondersteuning dicht bij de mensen.
  • Multidisciplinaire huisartsenpraktijken zullen in de wijken een spilfunctie moeten vervullen, dicht bij de burgers en herkenbaar.
  • De komst van de anderhalve-lijn-zorg ondersteunen wij en betekent dat inwoners voor bepaalde consulten niet meer naar het ziekenhuis hoeven te gaan. De huisarts krijgt in deze ontwikkelingen een steeds belangrijkere rol, waarbij ook de fysiotherapeuten en tandartsen worden betrokken.
  • De wijksteunpunten waar zorg, welzijn, participatie, ondersteuning en ontmoeting bijeenkomen zijn belangrijke ankerpunten in de wijk. De PvdA omarmt deze visie en aanpak en wij willen vasthouden aan deze wijkpunten en daar waar nodig nog uitbreiden.
  • De PvdA investeert in mensen en hierbij zijn projecten als “Kerkrade pakt eenzaamheid op” en “Buurtbemiddeling” mooie voorbeelden van inzet van vrijwilligers voor hun mede- inwoners. Een stad socialer maker doe je uiteindelijk samen!
  • De steeds complexere samenleving, de uitbreiding van de doelgroep en de verdergaande vergrijzing vragen om een WMO beleid dat met deze veranderingen en behoeftes/vragen meegaat.
  • Met maatregelen als de aanpak van eenzaamheid, het voorkomen van vroegtijdig schooluitval, het verminderen van de sociaal economische verschillen, het aanpakken van de overlast door buurtbewoners, het verminderen van de verloedering in buurten en wijken, willen we voorkomen dat de problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moeten worden ingezet. Hierdoor ontstaan duidelijke win-win situaties, waarbij het welzijn van onze inwoners zal verbeteren.
Leo Jongen

Leo Jongen

Leo Jongen is sinds 2010 wethouder namens de PvdA Kerkrade. Met Leo als partijleider bewaakt de PvdA Kerkrade het sociale gezicht van de gemeente Kerkrade. Zijn takenpakket bestaat uit de volgende onderwerpen: Wmo Ouderenbeleid Volksgezondheid Maatschappelijke zorg Wijkontwikkeling Welzijn Wijkwethouder West

Meer over Leo Jongen