Zorg en welzijn

Met aandacht voor de zwakste schouders in de samenleving wil de PvdA Kerkrade zoveel mogelijk gecombineerde zorg dichtbij bewoners. VIE moet alles van jong tot oud in elke wijk samenbrengen. Hier investeren we dan ook fiks in.

De PvdA Kerkrade wil:

  • Aandacht voor laaggeschoolden.
  • Versterking van de aanpak van laaggeletterdheid.
  • Een aanvalsplan aanpak eenzaamheid.
  • Meer pluspraktijken, in de buurt dichtbij de inwoners, waarbij laagdrempelig, multidisciplinaire zorg kan worden gegeven met een welzijn gerichte aanpak.
  • De samenwerking in de keten van de eerste lijn zorgaanbieders versterken waarbij preventie prioriteit heeft door voorlichting en het “activeren” van inwoners.
  • Door praktijkondersteuners te koppelen aan de huisartsenpraktijken kan gerichte zorg worden geboden met meer aandacht/tijd voor de patiënt, niet alleen bij fysieke maar ook psychische klachten.
  • Inwoners van Parkstad kunnen beroep blijven doen op de spoedeisende zorg, centraal gelegen in Parkstad.
  • Activiteiten Medisch Centrum (Pluspunt MC) op de Rodaboulevard uitbreiden want het pluspunt waar huisartsen en medisch specialisten samenwerken heeft zich bewezen. Zorg blijft bij de huisarts wanneer het kan en gaat naar het ziekenhuis wanneer het moet. Goede, snelle diagnostiek en korte (digitale) lijnen zijn hierbij van belang. Uitbreiding van vakgebieden is te onderzoeken.
  • Blijven investeren in het alle programma’s van VIE, voor alle leeftijden en in alle wijken.