Aandacht voor fietsveiligheid

Door Sander Gorissen op 15 december 2017

De PvdA Kerkrade heeft bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade aandacht gevraagd voor de veiligheid en gezondheid van fietsers. De Rijksoverheid gaat het namelijk mogelijk maken om snorfietsers (snorscooters) van de fietspaden te verplaatsen naar de rijbaan. Gemeenten hebben vervolgens zelf de keuze om te beoordelen of dit wenselijk is of niet.

Dit kan een uitkomst zijn voor onder meer de fietsende schoolgaande kinderen in groten getale de weg opgaan onze gemeente. Snorfietsers worden vaak opgevoerd, waardoor ze sneller kunnen dan de normaal geldende maximumsnelheid. Op fietspaden kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.
Bovendien is het voor de gezondheid van de fietser natuurlijk beter wanneer er geen weggebruikers op het fietspad rijden die een flinke hoeveelheid fijnstof uitstoten.

Daarom verzoekt de Partij van de Arbeid Kerkrade het college om de nu gecreëerde optie mee te nemen in de behandeling van het Gemeentelijke Vervoers- en Verkeersplan in de eerste maanden van 2018, zodat beoordeeld kan worden of de gemeente Kerkrade inderdaad snorfietsers moet weren van fietspaden.

Sander Gorissen

Sander Gorissen

Sander Gorissen is raadslid voor de PvdA Kerkrade. Hij bekommert zich vooral om het thema veiligheid binnen deze commissie. Daarnaast is Sander actief voor het ombudsteam van onze afdeling. Sander is vader van een dochter van zes en een jongenstweeling van twee jaar. Hij is Roda-supporter en werkt als beheerder van Verenigingen van Eigenaren.

Meer over Sander Gorissen